Select Page

Gradsko vijeće – naknada

PRIMATELJ:

IVICA ČOVIĆ-PAVIŠIĆ

OIB:

IZNOS:

55,66

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

TRILJ

DATUM:

19.10.2023

OPIS:

naknada za članove GV