Select Page

Gradsko vijeće – naknada

PRIMATELJ:

ŽANA MAJIĆ

OIB:

IZNOS:

820,73

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

TRILJ

DATUM:

19.10.2023

OPIS:

naknada za članove GV