Select Page

NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE

PRIMATELJ:

OTP BANKA D.D.

OIB:

3721

IZNOS:

1.330,00

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

TRILJ

DATUM:

29.01.2024

OPIS:

naknada za novorođeno dijete