Select Page

PLAĆANJE RAČUNA

PRIMATELJ:

SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.

OIB:

41021357341

IZNOS:

69,19

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

TRILJ

DATUM:

svibanj 2024.

OPIS:

3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje