Select Page

TEKUĆA POTPORA

PRIMATELJ:

DJEČJI VRTIĆ TRILJ

OIB:

72048408451

IZNOS:

9.650,00

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

TRILJ

DATUM:

svibanj 2024.

OPIS:

3672 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja