Select Page

OTPLATA KREDITA

PRIMATELJ:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

OIB:

26702280390

IZNOS:

23.890,11

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

ZAGREB

DATUM:

svibanj 2024.

OPIS:

5422 - Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru