Select Page

OTPLATA KREDITA

PRIMATELJ:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

OIB:

26702280390

IZNOS:

610,52

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

ZAGREB

DATUM:

svibanj 2024.

OPIS:

3422 - Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih instituacija u javnom sektoru