Select Page

PLAĆANJE RAČUNA

PRIMATELJ:

ELJUGA D.O.O.

OIB:

78559382175

IZNOS:

1.315,20

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

MAKARSKA

DATUM:

svibanj 2024.

OPIS:

3299 - Ostali nespomenuti rashodi