Select Page

TEKUČA POTPORA

PRIMATELJ:

USTANOVA CEKOM 3LJ

OIB:

35341410291

IZNOS:

73.420,43

BROJ RAČUNA:

MJESTO:

TRILJ

DATUM:

travanj 2024.

OPIS:

3673 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine